Czarny PR

  1. Home
  2. /
  3. Czarny PR

Czarny PR

Czarny PR – co to jest?

 

W celu zdefiniowania pojęcia czarnego PR (tzw. czarnego public relations), warto na samym początku poznać definicję samego zjawiska. Otóż można powiedzieć, że PR to kształtowanie wyobrażenia i poglądów na temat danej osoby bądź instytucji. Podczas kreowania swojej marki czy też wizerunku konkretnej osoby powinno się wykorzystywać dane rzetelne, sprawdzone i zgodne z rzeczywistością, aby uczciwie pozyskać zaufanie odbiorców. Biały, czyli etyczny PR nie dopuszcza w swoim działaniu metod, które mają na celu dokonanie oczernienia swojego przeciwnika, ponieważ uznaje przede wszystkim wolną konkurencję.

Czarny PR można natomiast najprościej określić jako formę antyreklamy. Osoby, mające na celu zastosowanie czarnego PR, wykorzystują podczas swojego działania metody, które posiadają charakter propagandowy bądź manipulacyjny. Najważniejsze jest bowiem doprowadzenie do pogorszenia wizerunku danej firmy bądź osoby w oczach opinii publicznej. Nie bez powodu czarny PR kojarzony jest przede wszystkim ze światem polityki bądź też branżami o dużej, nasilonej konkurencji. Poprzez oczernienie konkretnych osób bądź organizacji osoba organizująca czarny public relations ma na celu zdobycie dla siebie przychylności opinii publicznych. Do manipulowania bardzo często zostają wykorzystane media. Nie zmienia to jednak faktu, iż czarny PR postrzegany jest w społeczeństwie jako zachowanie nieetyczne i niedopuszczalne. Można zatem powiedzieć, iż osoby, które decydują się na wcielenie w życie takich metod dużo ryzykują, ponieważ kiedy publiczność przekona się, iż dany podmiot zamieszany jest w przygotowanie negatywnego wizerunku swoich przeciwników, można w krótkim czasie stracić poparcie i przychylność. Bardzo duża liczba osób, które podjęły próbę definiowania czarnego PR uznały, że jest to zjawisko patologiczne, ponieważ nie ma żadnego związku z etyką i moralnością, do której w sprawach politycznych i biznesowych cały czas się nawiązuje.

Nie można takich działań nazwać nawet konkurencją, ponieważ jest to pewnego rodzaju atak na osobę bądź organizację, która posiada sprzeczne interesy bądź też jest w stanie zagrozić naszej pozycji. Najczęściej do podważenia pozycji przeciwnika wykorzystuje się media, podając nieprawdziwe i nierzetelne informacje na jego temat. Można także powiedzieć, że jest to swoista metoda manipulacji, ponieważ ludzie świadomie planują działania mające zaszkodzić drugiej stronie. Osoby, które decydują się na nieetyczne postępowanie z wykorzystaniem czarnego PR, najczęściej wykorzystują takie rozwiązania jak sabotaż, dywersja, de marketing, a nawet sięgają do oszustwa. Opinia publiczna bardzo często pozostaje nieświadoma tego, że dana organizacja, firma czy też osoba została niesłusznie oczerniona, a za oszczerstwami i przekłamanymi informacjami stoi osoba z konkurencji bądź też nie darząca sympatią danego podmiotu.

Często tak naprawdę bardzo trudno jest ustalić, kto jest źródłem fałszywych, zmodyfikowanych informacji, trudno zatem jest wyciągnąć z takich działań stosowane konsekwencje. Można jednak takie działania zaliczyć do wysoce nieetycznych, a wręcz nagannych.

Jeżeli Twoja firma padła ofiarą czarnego PR w internecie, skontaktuj się z nami – postaramy się pomóc!